ING publiceert het Dutch Economy Chart Book: Vaste contracten groeien harder dan flex en zzp

29 January, 2018

Original source: ING

Voor het eerst sinds het economisch herstel van de crisis zitten de vaste contracten weer echt in de lift. In het derde kwartaal van 2017 droegen vooral vast contracten bij aan de groei van de werkgelegenheid. Het aantal flexibele contracten bleef nagenoeg gelijk en het aantal zzp’ers daalde licht. Dit lijkt een breuk met het verleden: de afgelopen jaren groeide de werkgelegenheid vooral door een toename van het aantal flexibele of tijdelijke contracten en zelfstandigen. 

Dit en meer blijkt uit het Dutch Economy Chart Book van het ING Economisch Bureau, waarin de belangrijkste ontwikkelingen van de Nederlandse economie in ruim 100 grafieken op een rij zijn gezet. Daarin kijkt ING onder meer naar het bedrijfsleven, consumentenuitgaven, arbeidsmarkt, huizenmarkt en de overheidsfinanciën.

 

 

Arbeidsmarkt

Of de stijging in de werkgelegenheid met vaste contracten doorzet is nog ongewis. Het kan dat de recente substantiële stijging is veroorzaakt doordat de arbeidsmarkt nu echt krapper begint te worden. Het aantal werklozen per openstaande vacature is namelijk gedaald van 7 in 2013 naar 2 in 2017.

 

 

 

Conclusie

“Al met al schetst het Dutch Economy Chart Book een rooskleurig beeld van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie”, aldus Marcel Klok, macro-econoom bij ING. “Wij ramen voor dit jaar dan ook stevige economische groei van bijna 3% die breed gedragen wordt door nagenoeg alle sectoren.” Zie voor ramingen de Outlook 2018, voor heel Nederlandbedrijfstakkenregio’sen woningmarkt.

 

Back to News