Oproep Voedselzekerheid in Sub-Sahara Afrika

26 March, 2018

Ontwikkel innovatieve technieken, producten of diensten die boeren en andere partijen in de voedselketen kunnen gebruiken om beter dan nu voedselgewassen te produceren of te verwerken. Met deze oplossing kan ook het armste deel van de bevolking haar voedselzekerheid vergroten.

De innovatieve techniek, product of dienst moet voedselproductie mogelijk maken die bijdraagt aan:

  • Een aantoonbaar hogere opbrengst in de keten
  • Beter toegankelijk, betaalbaarder en gezonder voedsel, ook voor de armste consumenten.

De uitdaging richt zich op een tiental landen in Sub-Sahara Afrika. Nederland financiert in elk van deze landen programma’s om de voedselzekerheid te vergroten. De programma’s pakken één of meer van de volgende hoofdproblemen aan:

  • Onvoldoende primaire productie
  • Onvoldoende efficiëntie van verwerking voedselgewassen
  • Slechte coördinatie binnen de waardeketen

Een offerte indienen

Tot 15 mei 2018 17.00 uur kunt u een offerte indienen.

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.
Daarnaast dient u een video-vlog van maximaal 3 minuten mee te sturen in MP4–format.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

Budget

De ministeries van BZ en LNV stellen voor fase 1 van deze SBIR in totaal een budget van maximaal € 600.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 50.000 (inclusief btw).

Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond kunnen een uitnodiging krijgen om voor fase 2 een aanbod te doen.

Voor fase 2 is het ontwikkelen van een overtuigende co-creatiestrategie een vereiste. Deze strategie licht toe hoe lokale kennis en kunde in het innovatietraject worden geïntegreerd (voor verdere toelichting zie background information).
Voor SBIR fase 2 is maximaal € 600.000 (incl. btw) beschikbaar, het maximumbedrag per project is € 150.000 (incl. btw).

Het aantal te honoreren projecten voor fase 2 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Alleen de projecten die met goed resultaat een prototype (fase 2) hebben ontwikkeld kunnen een uitnodiging krijgen om voor fase 2a een aanbod te doen.
Voor SBIR fase 2a is maximaal € 600.000 (incl. btw) beschikbaar, het maximumbedrag per project is € 300.000 (incl. btw).

Het precieze aantal te honoreren projecten hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 18 april 2018 is er van 13.45 tot 16.30 uur bij RVO.nl in Utrecht een informatiebijeenkomst. Geef u graag zo spoedig mogelijk op, via een e-mail naar sbir@rvo.nl, met vermelding van uw gegevens en welke personen de bijeenkomst zullen bijwonen.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze SBIR-competitie? Stuur deze dan bij voorkeur per e-mail naar sbir@rvo.nl.

Download

De uitgebreide tekst van de SBIR oproep Voedselzekerheid in Sub-Sahara Afrika leest u in de bijlage.

Back to News