ING, 9 December 2014: A Billion to gain? 2014’ study presented at Inclusive Finance Summit in India (in Dutch)

PERSBERICHT

A Billion to gain? 2014’ studie gepresenteerd op Inclusive Finance Summit in India

Jaarlijks vindt in India de Inclusive Finance India Summit plaats. India is één van de landen die aan de wieg van microfinanciering stonden. Roy Budjhawan, hoofd ING Microfinanciering, presenteerde op 8 december de uitkomsten van de studie A Billion to Gain? 2014 Hiermee bereikt de studie een groot publiek.

De Inclusive Finance India Summit is een jaarlijks terugkerend congres waar de top van de sector samenkomt. Hier worden de meest recente inzichten op het gebied van technologie, wetenschap en financiële dienstverlening gedeeld met professionals en beleidsmakers in de sector. Het evenement duurt twee dagen.

Wereldwijd hebben 2,5 miljard mensen geen toegang tot financiële dienstverlening. Vaak gaat het om sociaaleconomisch zwakkere mensen in de samenleving. ING is lid van het Nederlands Platform voor Inclusive Finance (NpM). De leden van NpM werken aan een Inclusive Finance sector die financiële dienstverlening voor iedereen toegankelijk moet maken. Microfinanciering wordt aangeboden aan micro-ondernemers (vaak startende ondernemers) om een eigen bedrijf mee op te richten en zo in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Microfinanciering bestaat uit het aanbieden van verschillende financiële producten. Meest prominent hiervan is aanbieden van kleine leningen; microkrediet. Sinds een aantal jaar spreekt de sector van inclusieve financiering, omdat het portfolio van producten is verbreed en ook de doelgroepen zijn verbreed.

A Billion to gain? 2014 onderzoekt de impact van microfinanciering op de levens van arme mensen in India en Ghana. Het onderzoek keek niet alleen naar de effecten op de financiële situatie maar ook sociale factoren. De effecten op kwaliteit en kwantiteit van voedsel inname, gezondheid en educatie zijn ook onderzocht.

Aangaande de financiële effecten van microfinanciering wijst het onderzoek uit dat Microkrediet grotendeels gebruikt wordt voor het uitbreiden van bestaande bedrijfsactiviteiten waardoor deze meer inkomen opleveren. Een belangrijk aspect is dat in beide landen de klanten minder financiële stress voelen omdat ze hun dagelijks betalingen beter kunnen managen. Ze geven aan meer vertrouwen in hun financiële situatie te hebben dan mensen zonder microkrediet.

Aangaande de sociale effecten toont het onderzoek aan dat alle gezinsleden van de klanten met een microkrediet meer en beter voedsel innemen. Dit is een belangrijke voorwaarde om op termijn niet alleen armoede maar ook gezondheidsproblemen te bestrijden. Een emancipatoir effect is dat vrouwen zich meer uitgesproken opstellen ten opzichte van financiële instellingen en overheidsvertegenwoordigers en aangeven onafhankelijker beslissingen te maken voor het gezinsleven. Hoewel er door microkrediet meer wordt uitgegeven aan onderwijs, is er over de onderzoeksperiode van 3 jaar geen verbetering in scholingsgraad te zien. 

De studie A Billion to Gain? verschijnt tweejaarlijks. Het ING Economisch bureau voerde samen met NpM het A Billion to gain? 2014 onderzoek uit. M-CRIL, ratingbureau en adviseur voor Microfinance instellingen (MFI’s), was uitvoerend en coördinerend verantwoordelijk voor het veldonderzoek. ING Groenbank Microfinance is initiatiefnemer voor het onderzoek.

Vlnr: Sanjay Sinha, CEO van M-CRIL.Roy Budjhawan, hoofd ING Microfinanciering, Swetan Sagar, hoofd onderzoek van M-CRIL Sanjay Sinha, CEO van M-CRIL.