NpM, 22 September 2015 (in Dutch): Sector inclusieve financiering belooft Ploumen vergroening

 

PERSBERICHT

Den Haag, 22 september 2015

Sector inclusieve financiering belooft Ploumen vergroening

 

Op de conferentie “Green Inclusive Finance: Extending the impact of investing” in Den Haag kwam vandaag de gehele Nederlandse sector voor inclusieve financiering bijeen. De sector besprak benaderingen om zijn activiteiten en beleid te vergroenen. Leden van NpM, platform for inclusive finance boden een intentieverklaring aan het ministerie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan, in ontvangst genomen door de directeur Duurzame Economische Ontwikkeling.

Groene inclusieve financiering combineert sociaal financiële inclusie met de duurzaamheid van de planeet. Op de bijeenkomst presenteerde Enclude het onderzoek dat zij deden naar de huidige staat van inclusieve groene financiering. “Hieruit blijkt ook weer dat zelfs op microniveau ondernemers groen als een zakelijke kans zien”, aldus Nanno Kleiterp, CEO FMO. “Dat zien wij continu bij al onze klanten. Onze eigen missie is het verdubbelen van onze impact en het halveren van onze ecologische voetafdruk.”

“De leden van NPM hebben in de afgelopen jaren continu gewerkt aan het opbouwen van een verantwoordelijke, transparante sector, en nu dus ook een groene,”  zegt Josien Sluijs, directeur NpM trots. “De sector is volop bezig om de focus van microfinanciering en financiering van het MKB te transformeren met groen als uitgangspunt. Daarom hebben we onze intentieverklaring aangeboden aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarin elk lid zich committeert aan het vergroenen van zijn/haar inclusieve financiering activiteiten. We willen dat de overheid de private sector hierin faciliteert.”

Hivos is één van de leden van NpM die groen hoog in het vaandel heeft staan. Algemeen directeur Edwin Huizing: “Vijf jaar geleden heeft Hivos het initiatief genomen om Sumba, een Indonesisch eiland, in samenwerking met lokale en nationale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in tien jaar te voorzien van 100% duurzame energie. Het project bewijst dat duurzame energie juist ook in achtergebleven gebieden bijdraagt aan economische ontwikkeling en armoedebestrijding.”

Professor Pier Vellinga (Wageningen UR), Internationaal expert op de gevolgen van klimaatverandering sluit de conferentie af: “Oude systemen staan op instorten, nieuwe natuur-gebaseerde systemen zijn steeds concurrerender. Een nieuwe 50-jaar Kondratieff cyclus kan laten zien dat er welvaart komt als we investeren in groene inclusieve financiering.”

- Einde bericht -

Persinformatie:

Paul Hartogsveld, woordvoering FMO, 06 – 11 58 91 27

Roman Baatenburg, woordvoering Hivos, 06 - 83 79 88 48

Aafke van Sprundel, woordvoering NpM, Platform for Inclusive Finance, 06 – 41 16 18 10

Nederlandse investering in microfinanciering

Momenteel maken wereldwijd zo’n 250 miljoen mensen gebruik van microfinanciering. Er gaat naar schatting 110 miljard euro om in deze sector. Hiervan wordt 26 miljard euro gefinancierd door buitenlandse investeerders. De dertien leden van NpM verstrekken gezamenlijk 2,5 miljard euro (9,6%) aan microfinanciering in ontwikkelingslanden.

NpM

NpM, Platform for Inclusive Finance promoot inclusieve financiering als bijdrage in armoedevermindering in ontwikkelingslanden. NpM, opgericht in 2003, brengt ontwikkelingsorganisaties, sociale investeerders, private stichtingen en commerciële banken uit Nederland samen. Samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, streven de 13 leden naar verbeterde toegang tot  financiële dienstverlening in achtergestelde regio’s  en anticiperen de leden op de veranderende behoefte van de sector om te groeien naar een verantwoorde industrie.

www.inclusivefinanceplatform.nl, info@inclusivefinanceplatform.nl

Twitter @NpM_inclfinance