NpM & ING, 3 September 2014: Sector komt met nieuwe benaderingen voor welvaartsontwikkeling in arme landen (in Dutch)

PERSBERICHT

 Amsterdam, 3 September 2014

Sector komt met nieuwe benaderingen voor welvaartsontwikkeling in arme landen

"Microfinanciering helpt vredesopbouw in fragiele staten"

Op de conferentie ‘A billion to gain?’ kwam vandaag de hele Nederlandse microfinancieringssector bijeen. Ofwel de “sector voor inclusieve financiering” zoals ze het zelf graag onder de aandacht brengt. De sector besprak nieuwe benaderingen om de welvaartsontwikkeling in arme landen verder te stimuleren.

Aanleiding voor de conferentie was de omvangrijke studie ‘A Billion to Gain?’ van het ING Economisch Bureau in samenwerking met NpM, Platform for Inclusive Finance, die de sector vertegenwoordigt. Daaruit blijkt dat toegang tot financiële dienstverlening effect heeft op het bestaan van de allerarmsten. “Financial empowerment betekent voor ons: mensen de kans geven om financieel zelfredzaam te zijn. Dit helpt hen bij het bouwen aan de toekomst en het realiseren van hun dromen,” aldus Koos Timmermans, vice-voorzitter Management Board Banking ING.

Nieuwe benaderingen voor welvaartsontwikkeling in arme landen

Het onderzoek dat is uitgevoerd in India en Ghana bewijst dat er veel positieve effecten zijn als je toegang hebt tot financiële dienstverlening. Inmiddels is echter ook duidelijk dat microfinanciering niet als enige instrument armoede kan doen verdwijnen. De sector is volop in beweging en besprak op de conferentie nieuwe benaderingen. Naast de presentatie van het onderzoek door Mark Cliffe (Chief Economist ING) gaven Jeroen Roodenburg van het ministerie van Buitenlanse Zaken en Jonathan Morduch (schrijver van Portfolios of the Poor) de key notes. Hoe sociale impact te optimaliseren kwam aan bod in de panel dicsussie door Robert Lensink (Universiteit Groningen), Jonathan Morduch,  Vijay Mahajhan (CEO Basix, India) en Kwame Owusu-Boateng (Opportunity International).

Financiële structuren zijn belangrijk voor terugdringen armoede

Protectie van de klant, de rol van technologie, wetenschappelijke benadering voor impact metingen, de nieuwe economie en microfinanciering in fragiele staten waren de onderwerpen voor de kleinere groepsdiscussies. Wereldwijd hebben 2,5 miljard mensen geen toegang tot financiële dienstverlening. Van deze groep leeft 1,2 miljard van minder dan 1 euro per dag. Microfinanciering biedt een belangrijke bijdrage in het terugdringen van armoede, onder andere door financiële structuren op te zetten en toegankelijk te maken. Microkrediet wordt grotendeels gebruikt voor het uitbreiden van bestaande bedrijfsactiviteiten waardoor deze meer inkomen opleveren.

Microfinanciering helpt vredesopbouw in fragiele staten

In fragiele staten heeft microfinanciering een iets andere rol. Laure Wessemius Chibrac (Cordaid): "Onze investeringen zijn niet alleen gebaseerd op de (terugbetaal)capaciteit van een ondernemer, maar op de mogelijkheid om de samenleving op te bouwen. Vaak doen we met microfinanciering aan vredesopbouw: een inkomen betekent dat er minder neiging is om de wapens op te pakken. Eigen vertegenwoordiging of partners die de lokale situatie goed kennen en financiële voorlichting zijn dan wel een vereisten. Toegang tot financiële producten kan dan de levens van miljoenen veranderen."

Volg de conferentie na afloop

Via internet was vanaf 10.00 uur het ochtendprogramma rechtstreeks te  volgen. Kijk het na op: https://www.ing-events.nl/abtg2014/livestream/

Twitter: #ABTG2014

- Einde bericht -

Persinformatie:

Arjen Boukema, Externe communicatie ING Nederland 06 – 3064 8709

Aafke van Sprundel, woordvoering NpM, Platform for Inclusive Finance 06 - 41161810

Gerben Hieminga, Senior Econoom ING Economisch Bureau 06 - 8364 0072

Nederlandse investering in microfinanciering

Momenteel maken wereldwijd zo’n 250 miljoen mensen gebruik van microfinanciering. Er gaat naar schatting 110 miljard euro om in deze sector. Hiervan wordt 26 miljard euro gefinancierd door buitenlandse investeerders. De dertien leden van NpM verstrekken gezamenlijk 2,5 miljard euro (9,6%) aan microfinanciering in ontwikkelingslanden.

NpM

NpM, Platform for Inclusive Finance promoot inclusieve financiering als bijdrage in armoedevermindering in ontwikkelingslanden. NpM, opgericht in 2003, brengt ontwikkelingsorganisaties, sociale investeerders, private stichtingen en commerciële banken uit Nederland samen. Samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, streven de 13 leden naar verbeterde toegang tot  financiële dienstverlening in achtergestelde regio’s  en anticiperen de leden op de veranderende behoefte van de sector om te groeien naar een verantwoorde industrie.

www.inclusivefinanceplatform.nl, info@inclusivefinanceplatform.nl,

Twitter @NpM_inclfinance

ING

De ING is met ruim 8,9 miljoen rekeninghouders een van de grootste en meest toonaangevende financiële dienstverleners van Nederland. ING is een wereldwijd opererende financiële instelling van Nederlandse origine die diensten aanbiedt via haar werkmaatschappijen ING Bank en NN Groep. Het doel van ING Bank bestaat erin om mensen in staat te stellen een stap vóór te blijven, zowel in het leven als in het werk. De meer dan 63.000 werknemers van ING Bank bieden retail- en commerciële bankdiensten aan klanten in meer dan veertig landen.

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING, hetgeen blijkt uit het feit dat ING is opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), de FTS4Good Index en de Euronext Vigeo Europe 120 Index.

ING is actief op: Facebook, Slideshare, YouTube en Flickr

Ga voor het laatste nieuws naar www.ing.nl/nieuws of volg ons op Twitter: @INGnl_Economie